Topper's List

Kashi Institute of Technology, Varanasi

Session 2012-13 First Year

Roll No. Student's Name Course/Branch Marks(%)
1242810104 UTKARSH TIWARI CS  86.90
1242831042 KUMARI SANGEETA EC
86.40
1242810106 VARSHA SINGH CS
85.50
1255150008 AKANSHA GHOSH B.PHARMA
84.40
1255150023 DHAWANI PATEL B.PHARMA  83.90
1255150107 SMRITI GUPTA B.PHARMA 82.10
1255150104 SINDHU GUPTA B.PHARMA

Session 2011-12 Second Year (MBA)

Roll No. Student's Name Course/Branch Marks(%)
1042870024 RAM ANUJ PATHAK MBA 72.96
1042870002 ARCHANA MISHRA MBA 70.11
1042870024 RAM ANUJ PATHAK MBA 72.96
1042870002 ARCHANA MISHRA MBA

Session 2011-12 First Year (B.Tech)

Roll No. Student's Name Course/Branch Marks(%)
1142840068 PANKAJ KUMAR ME 87.00
1142810020 ANJALI PANDEY CS 85.40
1142810057 MADHAVI SINGH CS 80.40
1142810110 SUSHMITA SHEKHAR CS 80.70
1142831105 VIKAS KUMAR SHARMA EC 83.90
1142831089 SAURABH CHANDRA PANDEY EC 81.00
1142813024 KHUSHBOO JAISWAL IT 82.00

Session 2010-11 (First Year)

Roll No. Student's Name Course/Branch Marks(%)
1042810062 TRIPTI VERMA CS 79.10
1042831094 SHIVAM PALIWAL EC 82.30
1042840012 APRANT RANUAQ SINGH ME 81.70
1042813004 KM ASTHA JAIN IT 73.80
1042870024 RAM ANUJ PATHAK MBA 75.08
1055150004 ANURADHA SINGH B. PHARMA 77.10

Session 2010-11 (Second Year)

Roll No. Student's Name Course/Branch Marks(%)
0942810026 MANISHA AGRAWAL CS 79.50
0942831022 MAHIMA JAIN EC 83.70
0942840057 SUMIT KUMAR SINGH ME 73.70
0942870019 RAGHAVENDRA PRATAP SINGH MBA 76.22
0955150018 VINEET SINGH B. PHARMA 67.40

Session 2010-11 (Third Year)

Roll No. Student's Name Course/Branch Marks(%)
0842810018 KIRTI YADAV CS 81.50
0842831413 MAULSHREE AGRAWAL EC 78.40
0842840028 SURAJ PRAKASH SINGH ME 75.30
0842813011 MAYANK SAXENA IT 83.00

Session 2009-10 (Second Year)

Roll No. Student's Name Course/Branch Marks(%)
0842810018 KIRTI YADAV CS 76.70
0842810413 SHIVANGI RAI EC 79.25
0842840021 RAVI KUMAR SINGH ME 74.25
0842813011 MAYANK SAXENA IT 79.50

Session 2009-10 (First Year)

Roll No. Student's Name Course/Branch Marks(%)
0942810026 MANISHA AGRAWAL CS 81.20
0942831022 MAHIMA JAIN EC 83.75
0942840037 RAGHWENDRA KUMAR SINGH ME 81.30
0942870019 RAGHAVENDRA PRATAP SINGH MBA 69.76